Govers Spil notarissen The Dare Company

Breath Family Centre Kharkiv

Het Breath Family Centre Kharkiv is een ontmoetingsplek en communicatiecentrum voor iedereen die betrokken is bij de opvang van straatkinderen en andere kwetsbare kindergroepen in de Kharkiv Oblast (regio/provincie).

Op de eerste plaats de kinderen zelf. Maar ook opvangouders, de ouders van Small Group Homes, ouders die overwegen een kind op te vangen en verder iedereen die iets van doen heeft met de opvang, verzorging en begeleiding van straatkinderen.

Warme, vriendelijke omgeving

Veel problemen die ontstaan, kunnen niet in de koude, kille kantoren van de staat worden besproken maar vragen een vertrouwelijke, warme en vriendelijke omgeving. De Universiteit van Charkov heeft een Faculteit Kinderpsychologie. Studenten zullen als vrijwilliger hulp bieden aan de ouders en kinderen.

 

Overige (toekomstige) functies zijn:

 • Aan kinderen die onze huizen verlaten vanwege hun leeftijd (18 jaar) worden opleiding en hulp geboden bij het nemen van beslissingen en het overzien van de consequenties. Tevens worden ze geholpen bij het zelfstandig wonen en alle bijkomende vaardigheden, zoals het leren omgaan met geld. 
 • Hulp voor kinderen bij het kiezen van hun opleiding en toekomstige baan. Een database met bedrijven die betrokken willen zijn en deze kinderen een echte baan in het vooruitzicht kunnen stellen.
 • Vertrouwelijke psychologische hulp bij problemen, beschikbaar voor kinderen en ouders. Een speciale telefoonlijn en website waar anoniem vragen kunnen worden gesteld is zeer gewenst. Het moet een forum worden waar hulp geboden wordt.
 • Seksuele voorlichting is volgens de directrice van Child Service Kharkiv Oblast één van de grootste noden. In de voormalige Sovjet Unie werd daar geen aandacht aan geschonken en de ouders van nu kunnen er meestal niet mee omgaan. De problemen op dit gebied nemen toe door allerlei oorzaken. Aandacht voor en voorlichting over dit onderwerp maar ook over andere zaken, zoals alcoholgebruik en drugsgebruik, is zeer gewenst.
 • Vrijwilligerscentrum. Vanuit het Breath Family Centre zal vrijwilligersbeleid worden opgezet. Vrijwilligers moeten hun rechten en plichten kennen en precies weten wat zij kunnen verwachten om als vrijwilliger actief te zijn.
 • Onderwijsmogelijkheden voor bijvoorbeeld Engelse taallessen. Ook kookcursussen voor de kinderen, training van etiquette en omgangsmanieren zijn gewenst.
 • Ontwikkeling van talenten op het gebied van muziek, dans en kunst.
 • Sport neemt een belangrijke plaats in bij het aanbrengen van structuur in het leven van kinderen. Bovendien is sport is gezond. Vanuit ons centrum zullen allerlei sportieve activiteiten worden opgezet. Dit gebeurt in combinatie met ons Breath Footballcourt.
 • Er kan een database worden opgezet om beschikbare kleding, speelgoed, (school)boeken et cetera zo goed mogelijk te benutten. De opvanggezinnen en Small Group Homes kunnen hier veel voordeel van hebben.
 • Het bevorderen van kennisuitwisseling. Bijvoorbeeld tussen mensen die een kind hebben geadopteerd of tussen nieuwe ouders van een Small Group Home en de mensen die daar al veel ervaring mee hebben. Toekomstige ouders krijgen nu soms misleidende informatie toegespeeld.
 • Medische ondersteuning. In het Family Centre zal een medische post worden opgebouwd voor eerste hulp. Deze post zal worden verbonden aan vaste artsen die kunnen ondersteunen in het begeleiden van zieke kinderen.
 • Voedingscentrum. Kinderen hebben soms te maken met groeiachterstanden, darmproblemen, allergieën en eetproblemen. Een goede begeleiding is essentieel voor een gezonde groei.
 • Het centrum moet ook bijdragen aan het begrip voor de kinderen in deze moeilijke omstandigheden en zal allerlei bijeenkomsten faciliteren en ook juridische bijstand bieden.
Doneer nu!

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in:

Laatste nieuws

19-10-2017 Nieuwe daken Sparta Kinderdorp Roemenie dankzij Wolfert van Borselen School
Lees meer »

19-10-2017 Leerlingen Wolfert van Borselenschool aan de slag en op vakantie met kinderen van Sparta Kinderdorp
Lees meer »

14-10-2017 Bouw huizen Malinivka vordert
Lees meer »

Volg ons ook op

facebook twitter youtube
Dare to Design Wilde ganzen 1%Club Digisource